Geachte relatie,

KILINCLAR volgt nauwlettend alle ontwikkelingen rondom de uitbraak van het ‘Corona’ Covid-19 virus. Graag informeren wij u hierbij kort.

Veiligheid van ons personeel en onze relaties
De afgelopen weken hebben we, in lijn met de richtlijnen van het RIVM, alle maatregelen
genomen om onze klanten, ons personeel en de omgeving veilig te houden. De veiligheid van personen is hierbij vanzelfsprekend onze grootste prioriteit. Zo zullen onze medewerkers altijd handschoenen dragen en 1.5 meter afstand van anderen proberen houden om zo veel mogelijk fysiek contact te vermijden.

Continuïteit van KILINCLAR leveringen
Als gevolg van het Corona virus en de maatregelen van de overheid en die van ons bedrijf proberen wij uiteraard de service zo goed als mogelijk te blijven verlenen. Wij beseffen ons uiteraard terdege dat uw bedrijf als trouwe KILINCLAR klant afhankelijk is van onze activiteiten en leveringen. Om de risico’s op discontinuïteit bij KILINCLAR zoveel mogelijk te beperken, hebben wij ook maatregelen genomen om de operatie en dus leveringen aan u te borgen.

Deze maatregelen vergen het uiterste van ons personeel. Wij vragen om uw begrip
mocht u enige hinder ondervinden van de door KILINCLAR genomen maatregelen. Deze
hinder zou kunnen bestaan uit dat het in contact komen met een KILINCLAR medewerker wat
langer kan duren dan u gewend bent, dan wel dat uw bestelling later wordt geleverd dan
de voor u bekende termijnen.

De komende periode kunt u, tot nader bericht, er op vertrouwen dat KILINCLAR er alles aan
doet om haar service aan u op peil te houden.

Door deze maatregelen te nemen vertrouwen wij erop u ook in deze tijd de goede service, zoals u van ons gewend bent, te kunnen blijven bieden. Omdat de situatie rondom het Coronavirus zich blijft ontwikkelen kunnen we niet uitsluiten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij zullen u in dat geval nader informeren.

U kunt daarbij blijven rekenen op de inzet van al onze medewerkers. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Vriendelijke groet,

De directie van KILINCLAR