Copyright

Beelden, beeldmerken, productnamen en merknamen zijn en blijven eigendom van de producenten en/of leveranciers van Kilinclar Automaterialen B.v die toestemming hebben verleend de beelden, beeldmerken, productnamen en/of merknamen te gebruiken. Het zonder schriftelijke toestemming overnemen van de vermelde beelden, beeldmerken, productnamen, teksten en/of merknamen is schending van de geldende copyright wetgeving.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Onjuistheden kunnen echter voorkomen en derhalve aanvaardt Kilinclar Automaterialen B.v geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Kilinclar Automaterialen B.v aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site.

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur, niet direct beschermd door copyrights van leveranciers, van deze site zijn voorbehouden aan Kilinclar Automaterialen B.v.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch (inclusief fotokopie, telefax berichten), of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kilinclar Automaterialen B.v.